Nádej pre lepšiu budúcnosť: spoločnosť WESTech, s. r. o. spustila projekt dobrovoľníckych a charitatívnych aktivít pre rok 2024 s názvom WE LOVE HOPE

WEIT_2024_we_love_hope_KV
Bratislava, 2. apríla 2024 – IT Distribučná spoločnosť, WESTech s.r.o., jeden z vedúcich distribútorov technologických produktov na trhu, spustil svoj projekt pre rok 2024 s množstvom dobrovoľníckych a charitatívnych aktivít.

Spoločnosť tak vďaka aktivitám zamestnancov prispieva k podpore miestnych komunít, ako aj k celospoločenskej solidarite prostredníctvom rôznych iniciatív vrátane darovania krvi, výsadby stromov, podpore útulkov pre zvieratá, pomoci sirotám či deťom z detských domovov, ľuďom bez domova a ďalším.

Dôvodom pre túto iniciatívu je snaha o prehĺbenie angažovanosti spoločnosti voči komunitám a prostrediu, v ktorom pôsobí. Spoločnosť WESTech s. r.o. verí v dôležitosť spoločenskej zodpovednosti a svojim zapojením do dobrovoľníckych a charitatívnych aktivít chce byť príkladom pre ostatné firmy v odvetví, ako aj širokú verejnosť.
Zároveň veríme, že ak spojíme svoje sily pre dobrú vec, máme nádej na lepšie zajtrajšky.
Matej Sršeň CEO
Toto posolstvo charakterizuje príznačný názov - WE LOVE HOPE.

Spomínané dobrovoľnícke a charitatívne aktivity prinesú množstvo pozitívnych vplyvov. Darovanie krvi pomáha zachraňovať životy a zlepšovať zdravie ľudí v núdzi. Výsadba stromov prispeje k zachovaniu a zlepšeniu životného prostredia a tvorbe zelených plôch pre budúce generácie. Pomoc opusteným deťom a bezdomovcom poskytuje dôležitú podporu pre najzraniteľnejšie skupiny v spoločnosti.

Spoločne môžeme vytvárať pozitívnu zmenu a prispieť k lepšiemu a udržateľnejšiemu svetu pre všetkých.
Pre ďalšie informácie kontaktujte:
Katarína Štefánková
Marketingová riaditeľka WESTech, s.r.o.
stefankova@westech.sk
  1. Novinky
  2. Nádej pre lepšiu budúcnosť: spoločnosť WESTech, s. r. o. spustila projekt dobrovoľníckych a charitatívnych aktivít pre rok 2024 s názvom WE LOVE HOPE