Spoločnosť WESTech získala prestížne ocenenie Business Superbrands Slovakia 2023

superbrands23_728x350-2
Spoločnosť WESTech opäť zaznamenala ďalší významný úspech, tentokrát na poli ocenení v programe Superbrands Slovakia 2023. Superbrands je najuznávanejšou nezávislou globálnou autoritou v oblasti hodnotenia a oceňovania obchodných značiek.
Spoločnosť, ktorá získa toto ocenenie má znak špeciálneho postavenia a uznania, vynikajúcej pozície značky na lokálnom trhu, pričom pečať Superbrands získajú len s značky s výbornou povesťou, ku ktorým majú zákazníci osobný a výnimočný vzťah.

Vďaka úspešnému prechodu od nominácie, cez viackolový výberový proces, spotrebiteľský prieskum a výborné obchodné výsledky spoločnosti WESTech, ktoré zaznamenala v posledných rokoch sa jej podarilo prebojovať až ku konečnému slovu pri udeľovaní titulov odbornou komisiou Superbands, Brand Council.

Vďaka patrí všetkým kolegom spoločnosti WESTech, ako aj obchodným partnerom, ktorý sa na zisku tejto významnej pocty svojou činnosťou podieľali.
  1. Novinky
  2. Spoločnosť WESTech získala prestížne ocenenie Business Superbrands Slovakia 2023