Obchodná skupina WESTech Group, ktorá je súčasťou medzinárodného IT distribútora ELKO Group nezostala svojim plánom pre rok 2023 nič dlžná. Má za sebou rok plný výziev a úspechov!

WT_hosp_vysledky_23_srsen_800x469
Aj v uplynulom roku sa spoločnosti WESTech Group podarilo úspešne pokračovať vo svojich rozbehnutých projektoch. Medziročný nárast v obrate o 14 percent, čo predstavuje sumu 352 mil. USD, podpisovanie nových kontraktov, otváranie strategických predajní iStores v CZ aj na Slovensku, exkluzívny servis pre HP Inc, či nárast v segmente B2C o 17 percent.
Do úspešnej obchodnej skupiny WESTech Group na slovenskom, českom i maďarskom trhu patria spoločnosti WESTech spol. s r.o., neoddeliteľnou súčasťou je značka iStores, ktorá ponúka široký výber produktov prémiovej značky Apple, taktiež do tejto skupiny patria herné predajne Play Go Smart, či spoločnosť SWISS, ktorá poskytuje autorizovaný servis popredným IT značkám. V neposlednom rade treba spomenúť spoločnosť Logicworks, ktorá rieši správu zariadení Apple pre korporátnych klientov.

Korektné distribučné obchodné vzťahy na prvom mieste

Rok 2023 sa niesol v duchu posilnenia už existujúcich obchodných vzťahov s veľkými hráčmi na IT trhu, akými sú značky ASUS, Dell Technologies, Lenovo, GARMIN či Kyocera. Zároveň však distribúcia WESTech k svojim pozitívnym výsledkom pridala aj uzatvorenie nových kontraktov napríklad so spoločnosťami ZTE, Thomson, Meross, Dreame, čím došlo k diverzifikovaniu ponuky a posilneniu postavenia na trhu.

Distribúcia sa aktívne zapojila do vládneho projektu Digitálny žiak, kde produktmi značiek Apple, Lenovo, Dell Technologies, ASUS, HP, a Samsung podporila rozvoj digitálnych zručností a zároveň zlepšila prístup k technológiám aj žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Retail a etail s posilnením predajní v B2C segmente

V rámci retailového predaja dcérskych spoločností obchodnej skupiny WESTech, do ktorého patria spoločnosti iStores Slovensko, iStores Česko a PGS sa podarilo úspešne navýšiť čísla oproti predchádzajúcemu roku a otvoriť ďalšie nové predajne. iStores Slovensko si tak v roku 2023 prilepšila o 3 predajne v novom koncepte Mono AAR, a to v Galérii Lučenec, Tulip Martin a RGB Liptov v Liptovskom Mikuláši.

Český iStores so ziskom statusu Apple Premium Partner inovovali 3 predajne na koncept APP na miestach Forum Nová Karolina v Ostrave, OC Atrium Flora, Praha a OC Futurum Hradec Králové. Koncept APP prináša okrem iného nový zákaznícky zážitok, rozšírenie služieb o starostlivosť o malé a stredné firmy, autorizovaný servis pre iOS a MAC OS zariadenia či skupinové ukážky.

Retail a etail zaznamenali medziročný nárast v obrate až o 17 percent, čo predstavuje sumu 117 miliónov USD. Pod tento priaznivý výsledok sa na Slovensku i v Čechách podpísal aj silný dopyt po mobilných telefónoch značky Apple a schopnosť uspokojiť požiadavky zákazníkov vo vianočnej sezóne.

V roku 2023 navštívilo 13 predajní iStores na Slovensku 1,2 milióna zákazníkov, 8 iStores predajní v Česku viac ako 600 tisíc zákazníkov a fanúšikovia herného priemyslu v 22 predajniach PGS urobili takmer 1,9 mil. návštev. Spolu bolo teda zaznamenaných 3,7 mil. fyzických návštev kamenných predajní, z čoho bolo uskutočnených bezmála 700 tisíc predajov.

Spoločnosť Arašid s 22 kamennými predajňami PGS a 4 e-shopmi je lídrom v hernom biznise na slovenskom trhu. Spoločnosť zaznamenala medziročný nárast o viac ako 18 percent, a to vďaka rozšíreniu sortimentu o výpočtovú techniku (PC a tablety), nárastu predajov mobilných telefónov a tiež účasti vo vládnom projekte Digitálny žiak.

S dynamickým rozvojom a zmenami v technologickom odvetví si v uplynulom roku spoločnosť SWISS udržala pozíciu lídra v poskytovaní odborného a autorizovaného servisu pre rôzne typy zariadení značiek ako Dell Technologies, Lenovo či HP Inc. V prípade HP Inc. bolo na Slovensku i v Čechách uzatvorené exkluzívne a strategické partnerstvo pre produkty určené do spotrebiteľského segmentu.

Český tím spoločnosti Logicworks ako prvý v roku 2023 absolvoval Apple Professional Services Academy na podporu Apple zariadení v IT a tiež sa ako prvý stal aj súčasťou Apple Consultants Network. Zároveň bol spustený pilotný projekt Apple Experience Centrum, v ktorom môžu významní firemní klienti testovať nasadenie Apple produktov v reálnom firemnom prostredí.

Očakávania obchodnej skupiny WESTech Group v roku 2024
Obchodná skupina WESTech sa aj naďalej sústredí na dlhodobé ciele, zachovanie pozitívnych výsledkov, férové jednania s obchodnými partnermi, pričom pozornosť upriamuje hlavne na posilňovanie povedomia značky v zmysle inovátora technológií a postupov. Naďalej dochádza k rozširovaniu ponuky a portfólia, tiež akvizícii nových zákazníckych segmentov.
Matej Sršeň CEO
WESTech Group aj tento rok vynakladá maximálne úsilie na udržanie si pozície hlavného partnera spoločnosti Apple v oboch krajinách.

Rok 2024 je pre obchodnú skupinu WESTech významný nielen pohľadu obchodu, ale aj charitatívneho projektu WE LOVE HOPE, ktorého cieľom je zlepšovať kvalitu života sociálne slabším či znevýhodneným členom spoločnosti. Celoročný projekt podporuje detský domov, útulok pre zvieratá, Národnú transfúznu stanicu v Bratislave, ľudí so zrakovým postihnutím, výsadbu stromčekov, zveľaďovanie životného prostredia čistením tokov vôd a lesov či likvidáciou elektrických a elektronických zariadení v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky (SEWA certifikácia).

Tlačový kontakt:
Katarína Štefánková
Marketingová riaditeľka WESTech, spol. s r.o.
stefankova@westech.sk
  1. Novinky
  2. Obchodná skupina WESTech Group, ktorá je súčasťou medzinárodného IT distribútora ELKO Group nezostala svojim plánom pre rok 2023 nič dlžná. Má za sebou rok plný výziev a úspechov!