Logistika vo WESTechu má nové vedenie

WT_predstavenie_magala_1200x627
„Nepraj si, aby to bolo ľahšie, praj si, aby si bol lepší!“
Lukáš Magala Warehouse & Logistics Director WESTech, spol. s r.o.

Tým sa riadi pracovitý a večne usmiaty, nový Warehouse & Logistics Director WESTech, spol. s r.o., Lukáš Magala. Na poli logistiky sa pohybuje už dlhé roky, a preto veríme, že do WESTech, spol. s r.o. prinesie nový vietor a praktické pokrokové riešenia.
Lukáš Magala síce pôvodne navštevoval Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde študoval „Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii: anglický jazyk, literatúra a dejepis“, no život to zariadil inak a zaviedol ho na chodníčky logistiky.

Začal na skladníckej pozícii a postupne si zažil všetky úrovne riadenia, takže nebude len akýmsi manažérom od stola, ale postupy a potreby svojho tímu detailne pozná. Získané skúsenosti už v lete 2023 priniesol pod strechu WESTech spol. s r.o., kde prebral pozíciu po dlhoročnom vedúcom, Marekom Uličným.

Za svoju kariéru Lukáš Magala pôsobil v spoločnostiach Foodpanda, Medirex Group či DHL.
  1. Novinky
  2. Logistika vo WESTechu má nové vedenie