Environmentálny, sociálny a dozorný report 2023

CSR_post_1_SK
List od CEO Elko Group

Som hrdý na to, že vám môžem predstaviť náš tretí ESG report. To, čo začalo ako cesta do neznáma, sa stalo hygienickým faktorom na celom trhu s legislatívou umožňujúcou nové štandardy a požiadavky na podávanie správ. Usilovne sme sa učili a urobili niekoľko významných krokov, ktorými sme demonštrovali náš záväzok k udržateľnej budúcnosti! Naše iniciatívy, ako je hodnotenie dodávateľov a kódex správania partnerov, výrazne zvýšili naše povedomie o kvalite našich partnerstiev a poskytujú solídny základ pre smerovanie nášho podnikania ku klimaticky šetrnej, sociálne zodpovednej a dobre riadenej budúcnosti.

Vzhľadom na to, že rok 2024 je prvým rokom, ktorý si vyžaduje report založený na ESRS, uzavreli sme dlhodobé partnerstvo so spoločnosťou Mitigate – našimi miestnymi šampiónmi v umožňovaní nadnárodným spoločnostiam zabezpečiť úplný súlad s existujúcou legislatívou a poskytovateľmi pohodlnej cloudovej platformy na zhromažďovanie údajov naprieč viacerými subjektmi a geografickými oblasťami v skupine ELKO. S hrdosťou môžeme povedať, že v našej aktuálnej správe pokrývame 100 % podnikania spoločnosti ELKO. Zefektívnilo to náš pracovný tok a systematizovalo náš prístup, aby sme si boli istí, že nám na ceste neuniknú žiadne detaily.
Ako dôležité by sme chceli zdôrazniť, že najnovšie výsledky Vendor Net Promoter Score (NPS) podčiarkujú významný posun v prioritách medzi dodávateľmi, pričom udržateľnosť sa stáva kritickým faktorom pri rozhodovaní. Dosiahnutím pôsobivého skóre 8,2 z 10 v dôležitosti je zrejmé, že environmentálne hľadiská čoraz viac ovplyvňujú výber distribútorov. Dôraz na udržateľnosť nie je len prechodným trendom, ale zásadnou zmenou v tom, ako podniky fungujú a robia rozhodnutia. Predajcovia sú teraz viac naklonení partnerstvu s distribútormi, ktorí prejavujú rastúcu preferenciu environmentálne zodpovedných postupov.

Pri pohľade do budúcnosti som tiež hrdý na to, že môžem poukázať na to, že ELKO sa nedávno stalo súčasťou iniciatívy Science Based Targets tým, že sa zaviazalo stanoviť jasné a praktické ciele na dosiahnutie net-nuly v roku 2030. Ceníme si príležitosť podeliť sa o skúsenosti a učiť sa od lídrov v sektore na našej ceste k dosiahnutiu našich cieľov udržateľnosti. Jediný spôsob, ako pokračovať vo vývoji, je zabezpečiť silné zapojenie všetkých zainteresovaných strán a my sme veľmi odhodlaní pokračovať v tejto ceste!

Svens Dinsdorfs
CEO ELKO Group
  1. Novinky
  2. Environmentálny, sociálny a dozorný report 2023