Dobrý deň!
Na zobrazenie obsahu tejto stránky použite iný prehliadač. Odporúčame používať Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge alebo Safari.

Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava


+421 2 4445 4090
obchodba@westech.sk

ELKO Group odchádza z ruského trhu

ELKO Group distribútor IT produktov a domácich spotrebičov, podpísala dohodu o predaji všetkých svojich podielov vo všetkých dcérskych spoločnostiach v Rusku a začína prevádzkové, technické a obchodné procesy na oddelenie.
Akciju Sabiedrība "ELKO Grupa" získala súhlas všetkých zúčastnených strán na odpredaj dvoch dcérskych spoločností v Rusku: ООО "ЭЛКО РУС" a OOO "Торговый дом АБСОЛЮТ". Zmena vlastníctva bola oficiálne zaregistrovaná 25. apríla 2022.

Od začiatku vojny na Ukrajine skupina ELKO prestala dodávať tovar na ruský trh. Po zavedení medzinárodných sankcií a v dôsledku tlaku verejnosti aj viacerí poprední výrobcovia IT oznámili, že tiež opustia ruský trh.

Spolu so zmenou vlastníctva dcérskych spoločností ELKO Group v Rusku sa začal prevod príslušných aktív a oddelenie obchodných procesov na prevádzkovej aj systémovej úrovni. Pre tento proces bolo stanovené prechodné obdobie, ktoré sa bude realizovať v niekoľkých etapách v priebehu jedného roka.

V dôsledku tejto transakcie sa znížia riziká spojené s ruským trhom a zlepší sa aj kapitalizácia súvahy skupiny ELKO. Očakáva sa zlepšenie ukazovateľov vlastného imania a úrokového krytia skupiny, zníženie podielu cudzích zdrojov, eliminácia kurzového rizika ruského rubľa a zníženie celkových prevádzkových nákladov. To vytvára príležitosť na ďalší rozvoj podnikania na iných trhoch.

Spoločnosť WESTech spol. s r.o. je súčasťou skupiny ELKO GROUP
  1. Novinky
  2. ELKO Group odchádza z ruského trhu