Dobrý deň!
Na zobrazenie obsahu tejto stránky použite iný prehliadač. Odporúčame používať Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge alebo Safari.

Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava


+421 2 4445 4090
obchodba@westech.sk

ELKO Group dosiahla v roku 2021 nové finančné maximá; čistý zisk 44 miliónov USD

Zložitosť trhových podmienok a dodávateľského reťazca otvorila skupine ELKO viac príležitostí na zvýšenie zisku
  • Obrat: USD 2191M (EUR 1852M), čo je o 0,3 % viac ako v predchádzajúcom roku;
  • Gross profit margin: 7.2%, čo je o 1,3 percentuálneho bodu viac ako v predchádzajúcom roku;
  • Gross profit: USD 158.7M (EUR 134.2M), čo je o 22,2 % viac ako v predchádzajúcom roku;
  • Net profit: USD 44.4M (EUR 37.5M), čo je o 28,7 % viac ako v predchádzajúcom roku.
V roku 2021, druhom celom roku digitálnej transformácie urýchlenej Covidom, skupina ELKO zaznamenala stabilný a silný dopyt na trhu v kľúčových produktových segmentoch IT a výrobkov spotrebnej elektroniky, zatiaľ čo dodávky zostali výzvou z dôvodu kumulujúcich sa účinkov nedostatku komponentov, nedostatočných výrobných kapacít a napätej logistiky z Ďalekého východu. Napriek tomu toto náročné prostredie vytvorilo mnoho príležitostí na zlepšenie ziskovosti, čo skupine ELKO prinieslo nárast hrubého zisku o 22,2 % v porovnaní s rokom 2020, zatiaľ čo opatrné riadenie nákladov viedlo k nárastu čistého zisku o 28,7 % na 44,4 mil.

"V roku 2021 nebolo nič jednoduché. Rekordné výsledky sme si zaslúžili tvrdou prácou a hlavným kľúčom k úspechu je obratnosť. Agilnosť pri zabezpečovaní dostupnosti výrobkov, hľadaní logistických trás, riadení úrovne zásob a po celý čas - svedomitá kalkulácia. Zisk je v detailoch. Čím zložitejšie prostredie, tým viac služieb a tým vyššiu pridanú hodnotu môžeme ako distribútor poskytnúť," Svens Dinsdorfs, CEO spoločnosti ELKO Group.


Významné udalosti v roku 2021

Vo februári 2021 skupina ELKO vydala päťročné nezabezpečené dlhopisy v hodnote 20 mil. eur s kupónom vo výške 6 % ročne, splatným polročne. Dlhopisy boli kótované na burze Nasdaq First North v druhom štvrťroku 2021.

Akciju Sabiedrība ELKO Grupa prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti ELKOTech Romania SRL získala 100 % akcií distribútora s pridanou hodnotou IT Smart Distribution SRL a spoločnosť WESTech CZ s.r.o, člen skupiny ELKO Group, prevzala od spoločnosti Etnetera Group kontrolný balík akcií (85 % akcií) v spoločnosti Logicworks s.r.o., ktorá poskytuje B2B riešenia Apple.

Vojna na Ukrajine

Od začiatku vojny na Ukrajine Skupina ELKO zastavila dodávky tovaru na ruský trh a 25. apríla 2022 opustila ruský trh predajom 100 % podielu vo všetkých právnických osobách v Rusku, keďže ďalšie pôsobenie na ruskom trhu je spojené s finančnými aj reputačnými rizikami.

Medzitým sa od konca marca obnovila obchodná činnosť spoločnosti ELKO na Ukrajine otvorením predaja zákazníkom a plánovaním nových dodávok.

Výhľad do budúcnosti - nové trhy, nové výrobky, nové služby
Čaká nás preorientovanie. Zameriavame sa na rozvoj regiónu strednej a východnej Európy a Škandinávie a na oživenie podnikania na Ukrajine. Vďaka charakteristickej agilnosti spoločnosti ELKO sme presvedčení, že žiadnu z príležitostí nepremárnime. Už teraz máme užší zoznam nových produktových skupín, s ktorými budeme pracovať, nové trhy, na ktoré sa chceme rozšíriť, a nové služby, ktoré čakajú na implementáciu
Svens Dinsdorfs CEO of ELKO Group.
WESTech spol. s r.o. je súčasťou ELKO GROUP
  1. Novinky
  2. ELKO Group dosiahla v roku 2021 nové finančné maximá; čistý zisk 44 miliónov USD