Appointing a managing director of WESTech, spol. s.r.o.

mailing_prokurista
Appointing a managing director of WESTech, spol. s.r.o.
Dear Business Partners,

radi by sme Vás touto cestou informovali o vymenovaní prokuristu do funkcie v obchodnej spoločnosti WESTech, spol. We would herewith like to inform you that our CFO, Ing. Aneta Bučková, MBA has been appointed the managing director of WESTech, spol. s.r.o., with effect from 11 February 2022.

We thank her for her cooperation and wish her all the best for the future!
  1. News
  2. Appointing a managing director of WESTech, spol. s.r.o.